Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Firmamız ürettiğimiz ürünlerde TS Deney ve üretim Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına bağlı kalarak ve ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uygun etkinliğini sürekli iyileştirme prensibi ile;

 

Verdiğimiz hizmeti ulusal ve uluslararası standardlara uygun metod ve cihazlar kullanarak;

 

sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak gerçekleştirmeyi,

 

Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metodlarla, müşteri şartlarına uygun, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren, müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,

 

Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,

 

TS standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi, tüm personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygulayacağımızı ve bu kapsamda tüm kaynakları temin edeceğimizi taahhüt ederiz.